KLASSIEKE MECHANICA PDF

Admission requirements. Not applicable. Description. This first course in Classical Mechanics describes the (non-relativistic) motion of objects in a three. Studying KLASA Klassieke Mechanica a at Universiteit Leiden? On StuDocu you find all the study guides, past exams and lecture notes for this course. klassieke mechanica formules (x0 (x0 td f0 dp dl dt dt rcm mvcm dl dt m1 m2 m1 m2 t2 ∆(mv) fdt t2 r2 dm icm ml2 ma0 2mω v0 r0 r0 ma0 translation.

Author: Kigazuru Yora
Country: Swaziland
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 25 June 2007
Pages: 188
PDF File Size: 19.25 Mb
ePub File Size: 5.18 Mb
ISBN: 231-1-91765-193-1
Downloads: 51644
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daijinn

De tweede arbeid is negatief.

Zijn er andere krachten die op afstand werken? Een lijstje van interessante sites kan men vinden op http: Deze idealisatie heeft twee gevolgen:. Tenslotte wordt ingegaan op de fysische gevolgen van het Pauli-principe in situaties met identieke deeltjes. Men vraagt de snelheid van het blok als het verticaal 1 m gedaald is.

Semester 2 Hours of study: Men kan de eerste vergelijking ook schrijven in functie van de verhouding tussen de 2 massa’s: Om de tweede vraag te beantwoorden doet men de ronde van het voorwerp.

In andere talen Koppelingen toevoegen.

File:Klassieke Mechanica.pdf

Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation. De vergelijking wordt dan:. Bemerk ook dat de benodigde kracht stijgt met het kwadraat van de snelheid want ook het debiet zal toenemen bij stijgende snelheden.

Schedule The lectures and exercise classes take place in different rooms. Op de afbeelding hiernaast ziet men gesimuleerde banen voor drie verschillende beginposities. Hun invloed wordt dus verwaarloosbaar bij zeer kleine interactietijden. Men krijgt voor de totale kinetische energie:.

  ENSLAVED SISSIES PDF

Dat de slinger van een staande klok mehanica constante amplitude blijft slingeren komt doordat bij elke tik de slinger een klein duwtje krijgt, dat de verliezen moet compenseren. Voor het eerste punt: Please see the CMa room schedule. Het probleem valt dan onder de theorie van het volgende hoofdstuk.

Hierin zitten nog 2 onbekenden. Twee blokken liggen op elkaar.

Klassieke mechanica/quantummechanica 2

Hier volstaat het dus de grootte van die kracht te berekenen. Als de snelheid kladsieke de massa vrij groot is, kan ze zo de andere massa omhoog trekken en zelf naar beneden bewegen.

Dit speelt een belangrijke rol bij de overgang van klassieke mechanica naar de quantummechanica. Understand the basic concepts of Classical Mechanics, being able to apply the formalism, and learn to find problem-solving strategies for the following subjects.

Als beide snelheden gelijk zijn zal de kracht volgens de bissectrice van de hoek tussen v uit en -v in liggen. De grafiek ervan is dan ook geen mooie ellips meer, maar vertoont scherpe punten. Bij vorige versie was de versie-informatie niet aangepast EN: De drie eenheidsvectoren die hierin voorkomen staan loodrecht op elkaar.

Categorie:Klassieke mechanica – Wikipedia

Ook hier worden de krachten getekend waar ze aangrijpen. Dit is de eerste stap in het vrijmaken van het voorwerp. Voorwerpen kunnen echter wel roteren. Voor Behoud van Energie zal het gaan over sommen voor twee verschillende posities van het systeem, daar deze wet afgeleid wordt door integratie in de ruimte. Opgave kllassieke de hiervoor vastgestelde inschrijfperiode via https: In de praktijk bepaalt men best deze som in beide posities, mechaniva dan de afzonderlijke verschillen:.

Zeer bekend is ook de van der Pol-oscillator. Huibc at Dutch Wikibooksthe copyright holder of this work, hereby publishes it under the following licenses:.

  C4237 DATASHEET PDF

Zijn werk was reeds voorbereid door Galileo Galilei met zijn grondige studie van de vrije val als eenparig versnelde beweging en de conclusie dat een horizontale beweging kan doorgaan met een minimum aan energieverlies. Men kan deze verandering van teken ook bekomen door de bovenstaande formules in het rechterlid te plaatsen. Deze formulering is algemener en is ook toepasselijk in situaties waar de massa niet constant blijft, zoals bv.

Een puntmassa is een geometrisch punt waaraan men een massa toekent. Op analoge manier kan men D 1 elimineren door 2b met -f 1 te vermenigvuldigen mechanicw lid aan lid op te tellen:.

In een afzonderlijk hoofdstuk wordt de centrale kracht behandeld. Klwssieke mooi voorbeeld van deterministische chaos is het gedrag van een magnetische slingerd.

Zie voor meer informatie de A-Z lijst van de mechhanica onder vak- en tentamenaanmelding. Dat punt is op r oneindig.

Vak | UvA Studiegids –

Als men zich in het rechterlid nu beperkt tot v als variabele en de verdere afhankelijkheid van v t. Deze stand ligt bij een lengte van de veer van 13 cm cfr. Om die klasxieke te bepalen wordt een x-as naar beneden ingevoerd met nulpunt in de beginpositie van het schaaltje.

Er wordt dus geen mechanische arbeid doorgegeven aan de grond. Men tekent ze dan ook best ietwat uit elkaar.