INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI PDF

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Yokora Shakamuro
Country: Luxembourg
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 28 March 2014
Pages: 397
PDF File Size: 12.81 Mb
ePub File Size: 14.20 Mb
ISBN: 214-8-81846-566-9
Downloads: 46354
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nat

Item 3 dan 4 pula boleh dikatakan agak sukar jadi perlu dipermudahkan.

Item 5tidak sesuai digunakan, mungkin terdapat sedikit kekeliruan yang menyebabkan pelajar yang baik tidak dapat menjawab tetapi pelajar lemah pula yang dapat menjawab. Kirakan indeks kesukaran untuk setiap item ujian dan rumuskan tahap kesukaran soalan tersebut. Aktiviti 4 Apakah tindakan yang perlu dzn bagi setiap item ujian berikut setelah perbandingan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi dilakukan?

A, B dan E; pengganggu lemah: Pengganggu manakah yang perlu diganti?

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Tindakan seterusnya ialah sama ada boleh diambil sama ada untuk mengekalkan soalan yang berkualiti dalam bank soalan jika indeks kesukaran dan juga indeks diskriminasi berada di dalam julat yang sesuai, Item soalan yang sangat sukar boleh dipermudahkan manakala yang sangat mudah perlu dipersukarkan. Contoh Analisis Item Sains Documents. Indekskesukaran bagi item ujian 1 ialah 0.

Apabila maklumat berkenaan kedua-dua indeks kesukaran dan indeks diskriminasi diperolehi untuk setiap item ujian, ia perlu dikumpulkan dan dibandingkan.

  DREADNOUGHT MASSIE PDF

Sebagai panduan, nilai ID yang sederhana ialah 0. Jadi pengganggu ini juga perlu diganti. Item 6 boleh dijawab oleh semua pelajar kecuali sebilangan kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan. Contoh pengiraan simpanan ASB Documents. Nilai diskriminasi yang tinggi ialah 0.

Item manakah yang perlu dikekalkan ataudigugurkan?

Embed | Jadual Indeks Kesukaran Dan Indeks Diskriminasi

Jika disukarkan sedikit maka indeks kesukaran akan meningkat. Kumpul skrip jawapan pelajar dan susun mengikut jumlah markah dari skor tinggi ke rendah.

Contoh Pengiraan Headcount 1 Documents. Kenalpasti keberkesanan semua pengganggu distraktor dalam setiap item ujian. Siapakah penulis buka Das Kapital? Kesukkaran boleh rumuskan bahawa pilihan A dan pilihan D mempunyai ciri pengganggu yang baik, pilihan C adalah pengganggu yang kurang baik, manakala pilihan E adalah pengganggu yang paling lemah.

Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Item 2 boleh dikatakan agak mudah dan tidak dapat membezakan antara pelajar yang baik dengan yang lemah. Bandingkan indeks kesukaran dengan indeks diskriminasi. Kenalpasti bagi setiap item kesikaran sama ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki.

Diskriminasi yang negatif pula menunjukkan bahawa item tersebut tidak boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi pelajar kumpulan R pula yang boleh menjawabnya. Dalam kes ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R.

Aktiviti 2 Kirakan indeks diskriminasi indekd setiap item ujian berikut: Published on Jul View Download 0. Tidak ada sebarang pelajar yang mencuba pengganggu D. Kirakan indeks diskriminasi untuk setiap item ujian disjriminasi rumuskan kuasa diskriminasi bagi soalan tersebut. Jika soalan dan jawapannya sudah dipastikan tepat, pemilihan pengganggu yang lemah boleh mengurangkan kuasa diskriminasi soalan tersebut dan mungkin juga boleh dianggap agak sukar.

  GEORGE RUSSEL LYDIAN CHROMATIC CONCEPT PDF

Di siniterdapat seramai 6 pelajar dalam kumpulan tertinggi dan 6 pelajar dari kumpulan terendah. Diskriminasiyang positif menunjukkan bahawa item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R yang tidak dapat menjawabnya dengan betul. Maka indeks kesukarannya adalah: Jadi item ujian ini boleh digunakan kembali dan dimasukkan ke dalam bank soalan.

Pengganggu manakah yang baik atau sangat baik, yang manakah yang lemah atau sangat lemah? Pengganggu C tidak sesuai dan perlu ditukarkan. Contoh Pengiraan Tov Spm Documents. Pengiraan Indeks Diskriminasi Item Documents. Kkb sce analisis item contoh Education.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Apakah tindakan yang perlu dilakukan? E;5Perbandingan IndeksBagi membuat keputusan samada sesuatu item soalan dikekalkan, digugurkan atau perlu pembaikan, penggubal soalan perlu meneliti kedua-dua nilai IK dan ID. Contoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Markah penuh yang diperuntukkan bagi soalan inndeks ialah Contoh Pengiraan luas dan isipadu Documents. Nilai 1 menunjukkan keadaan sebaliknya. Contoh Analisis Item Subjektif3 Documents.

L9 Contoh Pengiraan Markah Documents. Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Aktivitii 1 Kirakan indeks indeos tahap kesukaran bagi setiap item ujian berikut: